Stiftelsen Frogner menighetshus

Sangtimen fellesarr. for Frogner og Tranby

Olav Soltun ved pianoet

Kontaktpersoner:

Magnus Angeltveit - 992 48 248               
Øyvind Mørk - 991 01 498
Jon Buxrud -
  916 74 47
Alf Kristian Hol - 913 83678

 

Her er oversikt over sangtimer våren 2019:

Torsdag 31.01. kl. 19 på Tranby menighetshus

Gjest: Geir Gundersen
Res. kapellan i DnK 1977 til 1984.
Bibelmisjonsleier i Bibelselskapet 1984-86.
Forstander på Diakonhjemmet 1987 - 98.
Gen sekr. i Blå Kors 1998 -2010.
Gen sekr. i internasjonale Blue G Cross i 4 år.
En kjent og kjær andaktsholder gjennom mange år.

Geir var i mange år med i gospel gruppa Freedom Quartett. Sterkt inspirert av sorte amerikanske vokalkvartetter fra 1940- og 50-tallet (The Golden Gate Quartet m.fl.) var Freedom Quartet den første til å introdusere denne stilen i Norge, de skapte begeistring i mang en kirke og konsertsal landet rundt.


Torsdag 21.02 kl. 19 på Frogner menighetshus

Gjest: Jan Reidar Holt
Jan flyttet til Lier/Tranby i 2000
Jan er tidligere gårdbruker i Østfold (Halden).
Jan var heltids-forkynner i 8 år, han er glad i sang og musikk og deltatt i kvartetter og ulike sangforeninger.
Jan, en av de trofaste på Sangtimen!

Torsdag 28.03 kl 19 på Tranby kirke

Gjester: Kristin Solli Schøien og Harald Schøien
De har i svært lang periode vært aktive med i kirkelig virksomhet, både lokalt og sentralt.
Kristin startet alt på begynnelsen av 70. tallet en visebølge og var med å prege musikklivet både på store stevner og lokale kirkelige arrangementer. 

Harald har med omfattende foredragsvirksomhet og forkynnelse med teater som språk, vært en del av sentralt og lokalt kirkeliv.

Både hver for seg, og ikke minst sammen, har de vært med på å utfordre tradisjonell forkynnelse, ved å ta i bruk former som etter hvert har fått stor innflytelse i kirkens formidling.
Kristin har flere salmer i Norsk salmebok og Harald har flere musikaler som er i bruk i konfirmantarbeidet.

Torsdag 25. april kl.19 på Frogner menighetshus

Gjest: Ivar Flaten
Ivar Flaten, født i Oppdal i 1955 og vokste opp i en familie med sterke bånd til kirken.
Farfar Ingebrigt var klokker i nesten 40 år før mor Åse tok over og var klokker like lenge. Det er ikke få søndager Ivar tilbragte i Oppdal kirke gjennom barndom og ungdom.

Farmor Elise var tradisjonsbærer av gamle, religiøse sanger. Mor og far spilte og sang rundt omkring på bedehus og i andre forsamlinger.

Sanger og salmer var med andre ord en svært viktig del av barndommen.

Ivar har selv sunget i diverse kor og er svært takknemlig for å kunne være liturg og bruke stemmen til mer enn tale som prest.

Ivar har nå vært sogneprest i Fjell kirke siden St Hans 2007.

Fra januar 2018, dialogprest for Tunsberg bispedømme og daglig leder av Kirkelig dialogsenter Drammen.

Torsdag 23.05 kl. 19 på Tranby menighetshus

Gjest: Elfrid Engen
Elfrid vokste opp i Sandnes, har nå bodd på Tranby i ti år.
Elfrid jobber med miljøvern hos Fylkesmannen.
Liker å gå tur i skog og fjell og er glad i sang og musikk.
Elfrid synger i Liers store kor: Vice Versa.
Elfrid er med i gudstjenestegruppe på Tranby

 

Sangtimen tar vare på gamle gode sangtradisjonene i våre menigheter, sanger hentet fra sang- og salmebok.
For få år siden møttes «vi» fast til torsdagsmøte eller kveldsmøte, indremisjonsmøte eller misjonsmøte, ea.

I dag er denne møtevirksomhet sterkt redusert i menighetene, mens sanggleden fortsatt er stor.
Gudstjenesten dekker ikke hele dette behovet, «Sangtimen» gir oss muligheten!!

Vi møtes fire torsdager om høsten og fire torsdager om våren, annen hver gang på Tranby og Frogner menighetshus (kl. 19 – 20.30), vi bruker begrepet «fellesarrangement».

 

Sangtimen er lagt opp slik:

Til hvert arrangement blir det invitert en gjest som forteller om seg selv, og hvilke sanger som har betydd mye for dem i livet. Sammen synger vi de sangene som gjesten har funnet fram.

Så er det en kort bevertning med frukt eller kjeks før neste programpost som er
«Ønskekonsert»

Mange sitter inne med ønsket om å synge og/eller høre en kjær sang eller salme, ofte knyttet til en personlig opplevelse.

Møteplassen finnes ikke lenger – se over - og å synge alene hjemme er ikke et alternativ. Derfor erfarer vi at «Sangtimen» åpner for «mitt» ønske om å synge/høre den sangen jeg er glad i eller har et spesielt minne om.
Du vil kanskje også dele minnet ditt med andre – ikke andakt, ikke lang utredning, men det korte gode minnet!!


Arrangementet er gratis, men vi samler inn kollekt til å dekke faktiske utgifter!  Del  med flere, vi fyller så gjerne storsalen!

 

 

 

 

 

 

Alf Kristian Hol intervjuer Olav Soltun som begynner som pianist på disse kveldene.

Semesterprogram finner du;

  • Tranbykalender

  • Frogner-menighetshus.com/

  • lier.kirken.no/aktiviteter

  • facebook/Tranby og Lierskogen menighet

 

Oppdatert: 18. februar 2016