Stiftelsen Frogner menighetshus

Sangtimen fellesarr. for Frogner og Tranby

Olav Soltun ved pianoet

Kontaktpersoner:

Magnus Angeltveit - 992 48 248               
Øyvind Mørk - 991 01 498
Jon Buxrud -
  916 74 47
Alf Kristian Hol - 913 83678

 

 

 

Her er oversikt over sangtimer høsten 2018:

 

30. august

Frogner

Mari Amundsen

 

«Vokst opp» i Hegg skoles musikkorps som fløytespiller, spilt piano så lenge hun kan huske.

Musikklinjen på St.Hallvard, spilt i voksenkorps, sunget i flere kor.

Babysang i Frogner i 3 år, videre også i Drammen og Nedre Eiker.

Synger i Oslo Filharmoniske kor, siden 2009

Faste julekonserter i Gullaug krk sammen med Werner Johannessen

 

 

27. september

Tranby

Laila Riksaasen Dahl

 

Biskop i Tunsberg bispe-dømme fra 2003 til 2014

Andre kvinne som har blitt utnevnt til biskop.
Dahl har argumentert for at kirken bør miste sin vigselsrett, og at ekteskaps-inngåelse deles i en obligatorisk offentlig del og en valgfri religiøs del.

 

 

25. oktober

Frogner

Einar Salvesen

Tidl. sogneprest i Frogner, deretter 15 år i Svelvik, så
4 år som sogneprest og «fotballprest» i Strøms-godset, før pensjonist-tilværelsen overtok.

 

06. desember

Tranby

Turid Werrum

Engasjert i barne- og ungdomsarbeid nasjonalt og internasjonalt gjennom 45 år.
14.mai i 2017 ble hun takket for sin innsats i Tranby kirke og tildelt kongens fortjeneste-medalje.
Turid har vært krets-sekretær i Buskerud krets av Norges KFUK-KFUM gjennom en årrekke.

Turid ble pensjonist i 2018

 

 

 

«Sangtimen» tar vare på gamle gode sangtradisjonene i våre menigheter, sanger hentet fra sang- og salmebok.
For få år siden møttes «vi» fast til torsdagsmøte eller kveldsmøte, indremisjonsmøte eller misjonsmøte, ea.

I dag er denne møtevirksomhet sterkt redusert i menighetene, mens sanggleden fortsatt er stor.
Gudstjenesten dekker ikke hele dette behovet, «Sangtimen» gir oss muligheten!!

Vi møtes fire torsdager om høsten og fire torsdager om våren, annen hver gang på Tranby og Frogner menighetshus (kl. 19.30 – 21.00), vi bruker begrepet «fellesarrangement».

Olav Soltun, tidligere organist i Tranby, overtar musikkansvaret på Sangtimen. 
Olav, var bl.a. med å starte Lier Ten Sing og Tranby kirkekor.
I samtale med Alf K Hol, ser de tilbake til «oppstarten» i Tranby menighet, men også som freelance pianist i hundrevis av møter i inn- og utland.
Sammen gjør vi «dykk» i kirke-, bedehus- og menighetssang gjennom flere tiår !!

Sangtimen er tredelt:

«Ønskekonsert»
Mange sitter inne med ønsket om å synge og/eller høre en kjær sang eller salme, ofte knyttet til en personlig opplevelse.
Møteplassen finnes ikke lenger – se over - og å synge alene hjemme er ikke et alternativ. Derfor erfarer vi at «Sangtimen» åpner for «mitt» ønske om å synge/høre den sangen jeg er glad i eller har et spesielt minne om.
Du vil kanskje også dele minnet ditt med andre – ikke andakt, ikke lang utredning, men det korte gode minnet!!

  • Sosialt samvær, enkel bevertning – deler de to foran nevnte programposter.

    Arrangementet er gratis, men vi samler inn kollekt til å dekke faktiske utgifter!  Del  med flere, vi fyller så gjerne storsalen!