Stiftelsen Frogner menighetshus

Sangtimen fellesarr. for Frogner og Tranby

Olav Soltun ved pianoet

Kontaktpersoner:

Magnus Angeltveit - 992 48 248               
Øyvind Mørk - 991 01 498
Jon Buxrud -
  916 74 47
Alf Kristian Hol - 913 83678

 

Her er oversikt over sangtimer våren 2018:

Torsdag 25. januar kl. 19  på Frogner menighetshus
Gjest: Anne Ma Flaten 

Torsdag 22. februar kl. 19 på Tranby menigehetshus
Gjest: Ole Bjørn Roald

Torsdag 26. april kl. 19 på Frogner menighetshus
Gjest: Cecilie Schilling

Torsdag 24. mai kl. 19 på Tranby menighetshus
Gjest: Geir Gundersen

«Sangtimen» tar vare på gamle gode sangtradisjonene i våre menigheter, sanger hentet fra sang- og salmebok.
For få år siden møttes «vi» fast til torsdagsmøte eller kveldsmøte, indremisjonsmøte eller misjonsmøte, ea.

I dag er denne møtevirksomhet sterkt redusert i menighetene, mens sanggleden fortsatt er stor.
Gudstjenesten dekker ikke hele dette behovet, «Sangtimen» gir oss muligheten!!

Vi møtes fire torsdager om høsten og fire torsdager om våren, annen hver gang på Tranby og Frogner menighetshus (kl. 19.30 – 21.00), vi bruker begrepet «fellesarrangement».

Olav Soltun, tidligere organist i Tranby, overtar musikkansvaret på Sangtimen. 
Olav, var bl.a. med å starte Lier Ten Sing og Tranby kirkekor.
I samtale med Alf K Hol, ser de tilbake til «oppstarten» i Tranby menighet, men også som freelance pianist i hundrevis av møter i inn- og utland.
Sammen gjør vi «dykk» i kirke-, bedehus- og menighetssang gjennom flere tiår !!

Sangtimen er tredelt:

«Ønskekonsert»
Mange sitter inne med ønsket om å synge og/eller høre en kjær sang eller salme, ofte knyttet til en personlig opplevelse.
Møteplassen finnes ikke lenger – se over - og å synge alene hjemme er ikke et alternativ. Derfor erfarer vi at «Sangtimen» åpner for «mitt» ønske om å synge/høre den sangen jeg er glad i eller har et spesielt minne om.
Du vil kanskje også dele minnet ditt med andre – ikke andakt, ikke lang utredning, men det korte gode minnet!!

  • Sosialt samvær, enkel bevertning – deler de to foran nevnte programposter.

    Arrangementet er gratis, men vi samler inn kollekt til å dekke faktiske utgifter!  Del  med flere, vi fyller så gjerne storsalen!

 

 

 

 

Alf Kristian Hol intervjuer Olav Soltun som begynner som pianist på disse kveldene.

Semesterprogram finner du;

  • Tranbykalender

  • Frogner-menighetshus.com/

  • lier.kirken.no/aktiviteter

  • facebook/Tranby og Lierskogen menighet

 

Oppdatert: 18. februar 2016