Stiftelsen Frogner menighetshus

Utleie - Fasiliteter

Velkommen som bruker av Frogner menighetshus:
• Tilgang til trådløst nettverk!
• Tilrettelagt for bevegelseshemmede - heis.
• Stort kjøkken med kjølerom.
• Mat og servering kan avtales.
• Nytt ventilasjonsanlegg
• Faste utleieavtaler
• AV-utstyr

Egner seg til:
 Seminarer og kurs
• Møter og fester
• Familiebegivenheter og sammenkomster

Henvendelse for bestilling av lokaler, avtaler om kurs og minnesamvær, vennligst ta kontakt med:
Kirkens servicekontor Fosskvartalet, Lier: 40924950
Postadresse: Postboks 215, 3401 Lier.
E-post: lier@kirken.no

Internett:
http://kirken.no/lier
http://kirken.no/lier/frogner

Det er ingen ansatt vaktmester på huset. Derfor er det viktig at alle leietakere husker på å hente nøkkel hos kontorpersonalet etter avtale når menighetshuset ikke stiller med egen vertinne.


Minnesamvær:
Vertinne for minnesamværene på Frogner menighetshuset er Berit Mørk.
Ta kontakt med henne for nærmere informasjon på telefon 48145417.

Kurs:

Ta kontakt med vår vertinne Berit Mørk for nærmere informasjon og avtale om servering på telefon: 48145417.
Minimumsantall for å holde kurs med bevertning er 6 personer. Dersom antallet kursdeltakere er 6-10 deltakere skal Veslestua benyttes. Med deltakerantall mellom 11-30 personer skal Klokkerstua benyttes. Kurs med over 30 deltakere kan bruke Storsalen.


Utleiepriser uten servering:
Storsalen i 2. etasje m/bord/bare stoler tar 114/200 personer (med prosjektor, overhead og flippover) kr.1700.
Storsal + ekstra dag (kvelden før) : kr. 2200.
Klokkerstua m/tekjøkken 3. etg. (med prosjektor, overhead og flippover) har 45 plasser:
kr. 1.200.
Veslestua i 1. etg. (grupperom)  Møblert med stort bord til 12 personer kr. 500.
Kjøkken m/kjølerom i 2. etasje: kr. 550.
Klubblokaler i underetasjen m/tekjøkken kr. 500,-. Kan leies ut etter avtale med lederne i ungdomsklubben på grunn av rengjøringen.
Fast årlig leie eller lengre leieforhold: Etter nærmere avtale med husstyret. Det tas forbehold om endringer.
Nå er det også mulig å få brukt trådløst nettverk på Frogner menighetshus. Det dekker Storsalen og Klokkerstua i 3.etg.

Velkommen for å se lokalene!

 

Mer om lokalene
Velkommen som bruker av Frogner menighetshus:
• Tilgang til trådløst nettverk!
• Tilrettelagt for bevegelseshemmede - heis.
• Stort kjøkken med kjølerom.
• Mat og servering kan avtales.
• Nytt ventilasjonsanlegg
• Faste utleieavtaler
• AV-utstyr
Egner seg til:
• Seminarer og kurs
• Møter og fester
• Familiebegivenheter og sammenkomster
Henvendelse for bestilling av lokaler, avtaler om kurs og minnesamvær, vennligst ta kontakt med:
Kirkens servicekontor Fosskvartalet, Lier: 40924950

Postadresse: Postboks 215, 3401 Lier.
E-post: kirkens.servicekontor@lier.kommune.no
Det er ingen ansatt vaktmester på huset. Derfor er det viktig at alle leietakere husker på å hente nøkkel hos kontorpersonalet etter avtale når menighetshuset ikke stiller med egen vertinne.
Minnesamvær:
Vertinne for minnesamværene på Frogner menighetshuset er Berit Mørk.
Ta kontakt med henne for nærmere informasjon på telefon 48145417.
Kurs:
Ta kontakt med vår vertinne Berit Mørk for nærmere informasjon og avtale om servering på telefon: 48145417. Minimumsantall for å holde kurs med bevertning er 6 personer. Dersom antallet kursdeltakere er 6-10 deltakere skal Veslestua benyttes. Med deltakerantall mellom 11-30 personer skal Klokkerstua benyttes. Kurs med over 30 deltakere kan bruke Storsalen.
Utleiepriser uten servering:
Storsalen i 2. etasje m/bord/bare stoler tar 114/200 personer (med prosjektor, overhead og flippover) kr.1700.
Storsal + ekstra dag (kvelden før) : kr. 2200.
Klokkerstua m/tekjøkken 3. etg. (med prosjektor, overhead og flippover) har 45 plasser:
kr. 1.200.
Veslestua i 1. etg. (grupperom)  Møblert med stort bord til 12 personer kr. 500.
Kjøkken m/kjølerom i 2. etasje: kr. 550.
Klubblokaler i underetasjen m/tekjøkken kr. 500,-. Kan leies ut etter avtale med lederne i ungdomsklubben på grunn av rengjøringen.
Fast årlig leie eller lengre leieforhold: Etter nærmere avtale med husstyret. Det tas forbehold om endringer.
Nå er det også mulig å få brukt trådløst nettverk på Frogner menighetshus. Det dekker Storsalen og Klokkerstua i 3.etg.

Velkommen for å se lokalene!

 

 

Oppdatert 04.01.2019