Stiftelsen Frogner menighetshus

Utemarked-Baklukeloppis

Kontaktperson for utemarkedet er:
Anton Wego tel. 98058276

Ønsker du å bestille leie av plass til å selge, ta kontakt med Anton Wego,
Tel. 98058276

Utemarked

er et tiltak med de samme arrangørene som arrangerer Brukt- og antikkmessen. Dette var et forsøk på å gjenskape bruktmarkedet som ble holdt månedlig på stasjonstorget. Etter at Godslageret la ned arrangementet har mange savnet dette. Arrangementet er på parkeringsplassen utenfor Frogner menighetshus.

Dette arrangementet kommer til å bli hold jevnlig i sommerhalvåret. Følg med på annonsering.

Neste utemarked blir:
Lørdag 11. juni 2016
kl. 10-15

Kafeteria

Velkommen til både å selge og kjøpe.