Stiftelsen Frogner menighetshus

Husordensregler

Husordensregler Basisdokument for bruk av Frogner menighetshus.
Menighetshuset skal stille til disposisjon kontorlokaler til utleie for ansatte i Frogner menighet og i Lier prosti, og nødvendige møtelokaler til deres egen virksomhet som konfirmantarbeid, diakoniarbeid m.v..

Menighetshuset skal primært betjene menighetsrådets virksomhet, med alle deres utvalg, og alt frivillig arbeid i menighetens regi.

Menighetshuset skal være et samlingssted for kirkelig, sosial og kulturell virksomhet.
Salen i 2. etasje er vigslet til kirkelig bruk i henhold til Kgl. res. av 12. september 1930.

Menighetshuset skal bedrive utleievirksomhet overfor offentlige etater, firmaer, og private.
Det skal legges til rette for utleie til kurs, seminarer og ulike sammenkomster med servering.

Menighetshuset har en leilighet til utleie. Her er det egne bestemmelser og kontrakt.

Menighetshuset kan ikke brukes til arrangementer som vil kunne virke støtende på den alminnelige oppfatning av hva et menighetshus bør brukes til.

Menighetshuset skal ikke benyttes til diskotek, dansetilstellinger eller bingo.
I huset eller på eiendommen er det ikke tillatt å nyte alkohol, narkotika eller andre rusmidler.
Oppstår det tvilstilfeller om bruken av huset, avgjøres saken av stiftelsens styre.

                                                     Lier, 05.02.03.

                                      For Stiftelsen Frogner menighetshus

Jan Heitmann
form.

 

Viktig !

Leietaker har ansvar for å gjøre seg kjent med rømningsveger og tilgjengelig brannslukningsutstyr.

Direkte brannvarsling! 
Automatisk og manuell brannvarsling går direkte til brannvesenet.!
Ring straks 110 ved falsk alarm!

 

 

 

Oppdatert 4. juli 2006