Stiftelsen Frogner menighetshus

Styret

Styret består av følgende personer:

Dag Steen, leder
Rolf S. Fredriksen,nestleder
Anton Wego, styremedlem
Per Ivar Gjesdal Karlsen, styremedlem
Knut Olaf Haveråen Kals, styremedlem
Michel Bredesen, varamedlem/menighetsrådets representant

 

 Oppdatert 01. mars 2018