Stiftelsen Frogner menighetshus

Kontakt og utleie

Stiftelsen Frogner menighetshus
Klokkersvingen 1
3403 Lier.
Org. nr.: 983 862 942
Bankkonto: 2260 11 16085

Henvendelse for bestillinger:
Kirkens servicekontor Fosskvartalet, Lier: 40924950

Postadresse: Postboks 215, 3403 Lier.
E-post: lier@kirken.no

Når det gjelder spørsmål vedrørende en aktivitet, slå opp på den aktiviteten du ønsker å vite noe om.Oppdatert 04.01.2019