Standard side

Frogner kirkekor er nedlagt. Det er mulighet for at det startes et nytt kor senere. Kommer tilbake når det evt. skjer.