Stiftelsen Frogner menighetshus

Aktuelt

Siste:

Lier kirkelige fellesråd vurderer å opprette et arbeidsfellesskap for alle kirkelige ansatte i Lier.
I den forbindelse er Stiftelsen Frogner menighetshus forespurt om «Kirkens hus» i Lier kan etableres på Frogner menighetshus.
En prosjektgruppe sammensatt av representanter for ansatte og menighetsrådene i Lier har med hjelp fra Mellomrom Arkitekturpsykologi utarbeidet et forslag til romplan og arealbehov.

Styret i Stiftelsen Frogner menighetshus er bedt om å vurdere om det innenfor dagens bygg er mulig å dekke Frogner menighet behov samtidig som det blir et samlingspunkt for kirkelige aktiviteter i hele Lier. Styrets vurdering av dette skal legges frem for fellesrådet i løpet av 2018.

***********************************************************************************************************************************

Frogner menighetshus finansierer driften gjennom en rekke inntektsbringende tiltak som menighetshusets aktive venner tar initiativ til og gjennomfører: Loppemarked, julemarked, brukt- og antikkmarked, kunstmarked og utemarked. I tillegg kommer det årvisst inn minnegaver i forbindelse med gravferder og minnesamvær. Menighetshusets styre setter stor pris på den omfattende frivillige innsatsen som involverer ca 80 støttespillere.

 

 

 

 

 13.09.2018