Stiftelsen Frogner menighetshus

Aktuelt

Frogner menighetshus finansierer driften gjennom en rekke inntektsbringende tiltak som menighetshusets aktive venner tar initiativ til og gjennomfører: Loppemarked, julemarked, brukt- og antikkmarked, kunstmarked og utemarked. I tillegg kommer det årvisst inn minnegaver i forbindelse med gravferder og minnesamvær. Menighetshusets styre setter stor pris på den omfattende frivillige innsatsen som involverer ca 80 støttespillere.