Stiftelsen Frogner menighetshus

Fellesskapskvelder

Frogner menighet/Fellesskapskveldene har i noen år arrangert temakvelder med vekt på innføring i kristen tro. Her har det vært lagt opp til samtale over kveldens tema etter innledningen.
Kontaktpersoner er:
Jan Heitmann : 90757594

Solveig Aass Kristiansen : 97735867
Lise Fredriksen: 90291059

Forskjellige talere har vært invitert til å snakke over temaer som Fellesskapskveldene setter opp hvert halvår. Det har også vært arrangert kurs som har startet med et enkelt aftenmåltid. Deretter har det vært en innledning om kveldens tema, kaffepause, samtale i grupper og ord for natten. Fellesskapskveldene blir avholdt på tirsdagskvelder fra kl. 19.30 - 21.00 i enten Storsalen eller i Klokkerstua. Møtene begynner  kl 19.30. Kaffe og litt å bite i fra kl 19.00.

 

HØSTEN 2019

Tirsdag 17. september kl. 19.30 på Frogner menighetshus
Morten Kravik har vært misjonssekretær i Israelsmisjonen.
Tema: Til folket og folkeslagene.

Tirsdag 15. oktober kl. 19.30 på Frogner menighetshus.
Astrid Bjellebø Bayegan, var i en årrekke prost i Drammen.
Tema: Hvorfor jeg elsker Jesus - en vandring med den hellige Teresa av Lisieu.

Tirsdag 12. november kl. 19.30 på Frogner menighetshus.
Elise Sandnes, er stiftsdirektør i oslo bispedømme.
Tema: Oppgis senere.

Tirsdag 3. desember kl. 19.30 på Frogner menighetshus.
Rolf Sommerseth, har vært prest på Tranby en årrekke og seniorprest i Lier. Nå er han prestevikar i Nord -Norge.
Tema: Hele familien samlet.

 

 

 

 

Oppdatert  14.06.2019