Stiftelsen Frogner menighetshus

Fellesskapskvelder

Frogner menighet/Fellesskapskveldene har i noen år arrangert temakvelder med vekt på innføring i kristen tro. Her har det vært lagt opp til samtale over kveldens tema etter innledningen.
Kontaktpersoner er:
Jan Heitmann : 90757594

Solveig Aass Kristiansen : 97735867
Lise Fredriksen: 90291059

Forskjellige talere har vært invitert til å snakke over temaer som Fellesskapskveldene setter opp hvert halvår. Det har også vært arrangert kurs som har startet med et enkelt aftenmåltid. Deretter har det vært en innledning om kveldens tema, kaffepause, samtale i grupper og ord for natten. Fellesskapskveldene blir avholdt på tirsdagskvelder fra kl. 19.30 - 21.00 i enten Storsalen eller i Klokkerstua. Møtene begynner  kl 19.30. Kaffe og litt å bite i fra kl 19.00.

 

Våren 2018

 

Tirsdag 16. januar kl. 19.30
på Frogner menighetshus

Taler:Bjørn Wegge
Tema:Misjon på ukjente stier. Udi-folket i Khaukasus

Bjørn Wegge har vært informasjonssjef i Strømmestiftelsen og i Normisjon og generalsekretær i Stefanusalliansen.

 

Tirsdag 13. februar kl. 19.30
på Frogner menighetshus

Taler: Dag Arne Roum
Tema Mennesker jeg har møtt

Dag Arne Roum har vært sokneprest i Strømsgodset, misjonær på Madagaskar og inspektør på Danvik folkehøgskole.

 

Tirsdag 20. mars kl. 19.30
på Frogner menighetshus

Taler: Solveig Aass Kristiansen
Tema: Storhet og avhengighet. Det kristne syn på mennesket.

Solveig Aass Kristiansen er tidligere sokneprest i Frogner menighet.

 

Tirsdag 10. april kl. 19.30
på Frogner menighetshus

Taler: Gunnleik Seierstad

Tema: Terroristen Paulus. Flyktningenes rolle i misjonshistorien

Gunnleik Seierstad har vært misjonær i Ecuador, generalsekretær i Santalmisjonen, Det Norske Bibelselskap og De forente bibelselskaper.

 

Tirsdag 8. mai kl. 19.30
på Frogner menighetshus

Taler og tema kunngjøres senere.

 

 Oppdatert  06.12.2017