Stiftelsen Frogner menighetshus

Fellesskapskvelder

Frogner menighet/Fellesskapskveldene har i noen år arrangert temakvelder med vekt på innføring i kristen tro. Her har det vært lagt opp til samtale over kveldens tema etter innledningen.
Kontaktpersoner er:
Jan Heitmann : 90757594

Solveig Aass Kristiansen : 97735867
Lise Fredriksen: 90291059

Forskjellige talere har vært invitert til å snakke over temaer som Fellesskapskveldene setter opp hvert halvår. Det har også vært arrangert kurs som har startet med et enkelt aftenmåltid. Deretter har det vært en innledning om kveldens tema, kaffepause, samtale i grupper og ord for natten. Fellesskapskveldene blir avholdt på tirsdagskvelder fra kl. 19.30 - 21.00 i enten Storsalen eller i Klokkerstua. Møtene begynner  kl 19.30. Kaffe og litt å bite i fra kl 19.00.

 

Våren 2019

Tirsdag 15. januar kl. 19.30
Taler: Solveig Aass Kristiansen.Tidligere sokneprest i Frogner.
Tema: Maria i Det nye testamentet.

Tirsdag 12. februar kl. 19.30
Taler: Jan Gossner. Tidligere rektor på Høgskolen i Staffeldtgate og styreleder i Stefanusalliansen.
Tema: Myanmar - hvordan går det med landet - religiøst, politisk, kulturelt?

Tirsdag 12.mars kl. 19.30
Taler: Jan H. Heitmann. Bedriftsrådgiver og medlem av Israelmisjonens faglige forum.
Tema: Messias i Det nye testamentet.

Tirsdag 9. april kl. 19.30
Taler: Kjell Arne Norum. Pensjonert prest og forfatter.
Tema: Misjon i Bibelen og i vår tid.

Tirsdag 14. mai kl. 19.30
Taler: Vigdis Rø Berntsen. Pensjonert prest.
Tema: Et liv under Guds velsignelse.

 

 

 

 Oppdatert  15.12.2018