Stiftelsen Frogner menighetshus

Brukt- og antikkmesse

Kontaktperson for Brukt- og antikkmessen er:
Anton Wego, tel. 980 58 276

Til Brukt- og antikkmessen melder det seg på utstillere som selger sine egne ting. Disse betaler til menighetshuset fra kr.400-800 for sin stand, alt ettersom hvor de er plassert på huset. Det blir tatt inngangspenger som skal dekke annonsering og annen utgift menighetshuset har på arrangementet. 

Kontaktperson for Brukt- og antikkmessen er:
Anton Wego, tel. 980 58 276

Til Brukt- og antikkmessen melder det seg på utstillere som selger sine egne ting. Disse betaler til menighetshuset fra kr.400-800 for sin stand, alt ettersom hvor de er plassert på huset. Det blir tatt inngangspenger som skal dekke annonsering og annen utgift menighetshuset har på arrangementet. 

Brukt- og antikkmesse våren 2018:

Fredag 09.mars kl. 13-17
Lørdag 10. mars kl. 11-15

Kafeteria