Stiftelsen Frogner menighetshus

Loppemarked

Et loppemarked, slik dugnadskomiteen gjennomfører det, forberedes gjennom hele året. Ting systematiseres og noteres fra det ene året til det andre for å kunne gjøre forbedringer. Det går med et utall av dugnadstimer for å få det gjennomført. Vi tror at både publikum og medhjelpere trives i det miljøet som et loppemarked skaper.

Takk til de trofaste medarbeiderene i dugnadskomiteen som gjør dette mulig år etter år og takk til alle dere som kommer og kjøper. Dere er med på å støtte driften til Frogner menighetshus.

 

LOPPER TIL FROGNER MENIGHETSHUS
Vi tar imot rene lopper
1. mandag i hver måned, men ikke i juli.
kl. 17.00 - 19.00.
Ikke hvitevarer og TV.

Møbler o. lign: etter avtale med
Asle Kristiansen
Tel. 92294263

Loppemarked 2019

Neste loppemarked blir:
Torsdag 22. august kl. 16-19
Fredag 23. august kl. 16-19.

Kafeteria.

Velkommen!😀

*********************************************************************************************************************

Referat fra loppemarkedet i Lier menighetsblad et tidligere år:

Vellykket loppemarked på Frogner menighetshus

Siste fredag og lørdag i august er det loppemarked på Frogner menighetshus til inntekt for husets drift. I et helt år har loppekomiten en dag i måneden samlet inn og ordnet loppene slik at da ”loppehelgen” opprant var huset fylt
med et rikholdig og variert utvalg av lopper av mange slag.  Ute på plassen solgte de møbler og inne var det bøker og utstyrstekstiler til huset som dominerte 1- etg. I annen etage var det kafeteri og allskens husgeråd, i tredje etg  var det kunst og barneleker. I kjelleren solgte de dame og herreklær, samt elektriske artikler og verktøy. Det er for tidlig til å si nøyaktig hvor mye penger det ble solgt for, men ”loppegeneral” Grete Bergill anslår at de har
fått inn i overkant av 80-tusen kroner på to dager. Det må vi si oss fornøyd
med.
I tillegg er det viktig å nevne at et trettitall mennesker har stilt opp som frivillige hjelpere for å dra arrangementet i havn. Uten dem  - intet
loppemarked. Så enkelt er det. De fortjener en stor takk. Og så må vi si takk til de mange i Lier som har gitt oss  alle gjenstandene gratis til loppemarkedet. De fortjener også en takk.
Til sist: Hvor blir det av det som ikke blir solgt? Gode lopper gis videre til
loppemarkedene til Tranby menighet og Høvik og Lier skolekorps
loppemarkeder.  Det er vi glade for. En del  gis videre til to frimenigheter i Drammensdistriktet som sender regelmessig varer til søstermenigheter i Øst-Europa til bruktmarkeder som kirkene finansierer sitt diakonale arbeid fra.

Og så er det noen som har ryddet loft og kjeller for ting som vi sender videre til Lindum og liknende steder.

Asle Kristiansen

 

 

To av ildsjelene i loppemarkedkomiteen. Anne Berit Berge (Bea) og Torlaug Helgerud
Skoavdelingen
Ute på parkeringsplassen er det satt opp telt. Her finner man møbelavdelingen.
I Veslestua selges det duker, puter, sengetøy m.m.
Fra avdelingen for malerier og kunst
Fra elektroavdelingen