Stiftelsen Frogner menighetshus

Velkommen til Frogner menighetshus i Lier.

 

Trivelige og velutstyrte lokaler leies ut til seminarer, kurs, minnesamvær, møter, familiefester o.l. Mer info

Sentralt beliggende mellom Drammen og Asker.

 

 

60 gratis parkeringsplasser 

Arrangement våren 2019

Fellesskapskvelder
Møtene starter med kaffe kl. 19

Tirsdag 15. januar kl. 19.30
Taler: Solveig Aass Kristiansen.Tidligere sokneprest i Frogner.
Tema: Maria i Det nye testamentet.

Tirsdag 12. februar kl. 19.30
Taler: Jan Gossner. Tidligere rektor på Høgskolen i Staffeldtgate og styreleder i Stefanusalliansen.
Tema: Myanmar - hvordan går det med landet - religiøst, politisk, kulturelt?

Tirsdag 12.mars kl. 19.30
Taler: Jan H. Heitmann. Bedriftsrådgiver og medlem av Israelmisjonens faglige forum.
Tema: Messias i Det nye testamentet.

Tirsdag 9. april kl. 19.30
Taler: Kjell Arne Norum. Pensjonert prest og forfatter.
Tema: Misjon i Bibelen og i vår tid.

Tirsdag 14. mai kl. 19.30
Taler: Vigdis Rø Berntsen. Pensjonert prest.
Tema: Et liv under Guds velsignelse.

 

Sangkvelder

Torsdag 31.01 kl. 19 på Tranby menighetshus
Gjest: Geir Gundersen, prest

Torsdag 21.02. kl. 19 på Frogner menighetshus
Gjest:Jan Reidar Holt, tidligere gårdbruker og forkynner.

Torsdag 28.03 kl. 19 på Tranby kirke
Gjester: Kristin Sollli Schøyen og Harald Schøyen.De har vært aktive med kirkelig virksomhet, både lokalt og sentralt.

Torsdag 25.04 kl. 19 på Frogner menighetshus
Gjest: Ivar Flaten, sogneprest i Fjell kirke.

Torsdag 23.05. kl. 19 på Tranby menighetshus
Gjest: Elfrid Enger, jobber med miljøvern hos Fykesmannen.

 

Brukt- og antikkmesse våren 2019:

Fredag 22. mars kl. 13-17
Lørdag 23. mars kl. 11-15

Inngangspenger kr. 30. Barn under år gratis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Webredaktør: Brit Tschan